Information om personuppgiftsbehandling

Allmänt

På Patriam värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.
Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.)

Hos Patriam tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:

– Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.

– Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.  Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser och avtal gentemot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att minimera så kallade integritetskänsliga uppgifter. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller administration, uppföljning och information. För att fullgöra detta kan du bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter:

Vilken information samlar Patriam in om dig?

  • Ditt för och efternamn
  • Ditt personnummer
  • Din e-postadress
  • Din adress
  • Ditt telefonnummer
  • För övrigt se vår cookie policy.

När samlar Patriam in din information?

Patriam samlar in dina personuppgifter när du besöker vår hemsida, registrerar dig för Nyhetsbrev hos oss, anmäler intresse eller köper en bostadsrätt från en av våra bostadsrättsföreningar.

Hur använder Patriam din information?

När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för Patriam egna marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev.

Hur länge sparar Patriam informationen?

Vi kommer att spara uppgifterna maximalt ett år efter avslutad kundrelation eller tills garantitiden på er bostadsrätt gått ut.

Delar Patriam informationen med någon?

Vi lämnar era kontaktuppgifter vidare till mäklare inför försäljning. Patriam behandlar vidare personuppgifter i syfte att genomföra transaktioner, att förhindra bedrägerier och liknande brottslighet samt att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Registrerades rättigheter

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.

Patriam cookiepolicy

Patriam använder cookies för statistisk utvärdering, marknadsföring och för optimering. Cookies är filer som sparas på din dators hårddisk för att underlätta navigation på webbplatsen. Webbplatsen använder permanenta och sessionscookies. Permanenta cookies raderas efter en viss tid när du kommer tillbaka till webbplatsen. Sessionscookies raderas när du stänger din webbläsare. Cookies används inte för att skada eller förstöra din dator.

Din webbläsare kan tillåta cookies att finnas under dina besök på webbplatsen. Om du inte vill tillåta cookies kan du ändra det i webbläsarens inställningar på din dator och radera cookies som finns sparade på din hårddisk. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies men har även möjligheten att neka cookies eller att visa en varning innan de sparas. Om du nekar till cookies kan det innebära attwebbplatsen och vissa funktioner på den inte fungerar som avsett. Mer information om detta finns i information från tillverkaren av webbläsaren. Du kan även hitta mer information på www.minacookies.se. Du kan läsa mer om cookies på svenska Post- och telestyrelsens webbplats.