Ledning

Andreas Holmberg

VD

• Namn: Andreas Holmberg
• Född: 1973
• Utbildning/bakgrund: Civilingengörsprogrammet Väg och Vatten, LTU (ej examen), VD Patriam AB sedan starten 2015
• Pågående uppdrag: Inga väsentliga
• Obligationsinnehav : 0 kr

Ludvig Fredriksson

CFO

• Namn: Ludvig Fredriksson
• Född: 1988
• Utbildning/bakgrund: Master of Science (MSc), Accounting Gothenburg School of Business, Economics, and Law.
• Pågående uppdrag: Inga väsentliga
• Obligationsinnehav : 0 kr

Fredrik Andrén

Affärsutvecklingschef

• Namn: Fredrik Andrén
• Född: 1979
• Utbildning/bakgrund: Civilingengörsprogrammet Väg och Vatten, KTH
• Pågående uppdrag: Inga väsentliga
• Obligationsinnehav : 0 kr

Emilia S Adolfsson

Marknads- och försäljningschef

• Namn: Emilia S Adolfsson
• Född: 1978
• Utbildning/bakgrund: Master in Brand Management and International Marketing
• Pågående uppdrag: Inga väsentliga
• Obligationsinnehav : 0 kr