Ledning

Andreas Holmberg

VD

• Namn: Andreas Holmberg
• Född: 1973
• Utbildning/bakgrund: Civilingengörsprogrammet Väg och Vatten, LTU (ej examen), VD Patriam AB sedan starten 2015
• Pågående uppdrag: Inga väsentliga
• Obligationsinnehav : 0 kr

Carina Ohlander

CFO

• Namn: Carina Ohlander
• Född: 1972
• Utbildning/bakgrund: Economics program tax and law, Stockholm.
• Pågående uppdrag: Inga väsentliga
• Obligationsinnehav : 0 kr

Fredrik Andrén

Utvecklingschef

• Namn: Fredrik Andrén
• Född: 1979
• Utbildning/bakgrund: Civilingengörsprogrammet Väg och Vatten, KTH
• Pågående uppdrag: Inga väsentliga
• Obligationsinnehav : 0 kr

Emilia S Adolfsson

Marknads- och försäljningschef

• Namn: Emilia S Adolfsson
• Född: 1978
• Utbildning/bakgrund: Master in Brand Management and International Marketing
• Pågående uppdrag: Inga väsentliga
• Obligationsinnehav : 0 kr