Det lönar sig att
investera i hållbarhet

Patriam håller blicken långt fram. Därför tänker vi längre än tillfälliga trender och modeord kring hållbarhet. Vi satsar helhjärtat och kraftfullt på det som långsiktigt är det bästa för alla. På riktigt.

Patriam bygger för både nuet och framtiden. Framförallt ska du som bor hos oss känna dig trygg med att ditt boende gör livet bättre. Varje detalj ska tillföra värde till vardagen och världen, lika mycket idag, som imorgon och många decennier framåt.

Det handlar om att ta ansvar

Hållbarhet är helt enkelt grunden för allt vi gör. Och det är så mycket mer än att bygga miljövänligt och energismart. Det handlar om att ta fullt ansvar för hur vårt företag påverkar människor, samhället, ekonomin och miljön. Våra byggprojekt ska genomsyras av ärlighet, rättvisa och integritet i alla steg av processen.

Tre viktiga aspekter av vårt hållbarhetsarbete

 • Miljömässigt – Vi skadar inte miljön, klimatet och naturens resurser. Varken före, under eller efter att vi bygger en fastighet.
 • Socialt – Vi är en god samhällsmedborgare som tar hänsyn till människors hälsa och rättigheter och respekterar områdets historia.
 • Ekonomiskt – Vi skapar resurser som ger möjligheter till nya idéer och innovationer samt avkastning till de som satsat kapital.

Hållbara beslut i varje skede

Ett byggprojekt sker i en lång kedja av processer, där det gäller att se till att varje insats stöttar ett hållbart tänkande.

Utformningen och planeringen av bostäderna är avgörande för att gynna en hållbar livsstil. Det gäller till exempel materialval, ytplanering, energiförsörjning och utformning av grönytorna runt husen. Men också att underlätta för människor att göra kloka val när det gäller till energiförbrukning, återvinning, transporter och konsumtion. Minst lika viktigt är att bygga trygga miljöer för alla, med särskild hänsyn till unga, kvinnor och äldre.

I byggskedet gäller det att arbeta miljövänligt och jämlikt genom att till exempel säkerställa en hållbar leverantörskedja, källsortera och återvinna byggavfall. Vi ser också till att arbeta med energisnåla maskiner och på andra sätt minimera energislöseri under byggprocessen. Dessutom har vi alltid ha fokus på säkerheten och arbetsvillkoren för dem som arbetar med bygget.

I boendeskedet skapar vi förutsättningar för att hålla driftskostnaderna nere. Vi stöttar även bostadsrättsföreningarna och de boende med tips, råd och information och service som gör det enklare att göra informerade val kring allt som rör hållbarhet.

Vårt hållbarhetsprogram omfattar:

 • Avfallshantering
 • Energianvändning
 • Transporter & resor
 • Vattenkonsumtion
 • Sunda material och minimering av av kemikalier och gifter
 • Hälsa och säkerhet
 • Miljövänlig teknikutveckling
 • Grönytefaktorer och luftkvalitet
 • Jämlikhet
 • Hållbar leverantörskedja
 • Kompetensutveckling och kommunikation inom hållbarhet
 • Stadsdelsutveckling och hänsyn till närmaste omgivning
 • Långsiktighet i boendeekonomi
 • Nolltolerans korruption

Läs mer om oss:

Hållbarhetsrapport 2023
Vår Filosofi
Om oss