Obligation

På denna sida finner du obligationsprospekt och relevanta handlingar relaterade till Patriams obligationslån.

 

Rotunda Fastigheter AB (Borgensman och emittent)

 

Obligationsvillkor (Eng) [PDF]

Bolagsordning [PDF]

Registreringsbevis [PDF]

Årsredovisning 2021 [PDF]

Årsredovisning 2020 [PDF]

Kallelse till årsstämma 2023 i Rotunda Fastigheter AB (publ) [PDF]

Fullmaktsformulär [PDF]

Årsredovisning 2022 [PDF]

Progress report Q3 2023 [PDF]

 

Patriam Invest AB (Emittent)

 

Obligationsvillkor (Eng) [PDF]

Bolagsbeskrivning [PDF]

Bolagsordning [PDF]

Registreringsbevis [PDF]

Green Bond Allocation Report 2022 [PDF]

Kallelse till årsstämma 2023 i Patriam Invest AB [PDF]

Patriam Invest AB Årsredovisning 2022 [PDF]

Fullmaktsformulär Årsstämma 2023 [PDF]

Progress report Q3 2023 [PDF]