Obligation

På denna sida finner du obligationsprospekt och relevanta handlingar relaterade till Patriams obligationslån.

 

Rotunda Fastigheter AB (Borgensman)

Bolagsordning [PDF]
Registreringsbevis [PDF]
Årsredovisning 2021 [PDF]
Årsredovisning 2020 [PDF]

 

Patriam Invest AB (Emittent)

Obligationsvillkor (Eng) [PDF]
Bolagsbeskrivning [PDF]
Bolagsordning [PDF]
Registreringsbevis [PDF]
Grönt ramverk [PDF]
Progress report Q4 2022 [PDF]