Patriam förstärker – rekryterar controller

Bostadsutvecklingsbolaget Patriam fortsätter att växa. I och med en stark expansionstakt förstärker bolaget nu med rekryteringen av controllern Jonas Törnqvist.

Patriams affärsidé är att uppföra en helt ny typ av exklusiva och hållbara bostäder i Storstockholm. Från år 2020 ska bolaget producera minst 300 egeninitierade lägenheter per år till ett värde om närmare 1,5 miljarder svenska kronor. I och med bolagets snabba tillväxt tillsätter Patriam nu Jonas Törnqvist i rollen som controller.

– För oss är det här en ypperlig möjlighet att stärka vår organisation ytterligare och Jonas Törnqvist är helt rätt för oss. Med sin erfarenhet från bostadsbranschen tillför han värdefull kompetens för bolagets utveckling, säger Andreas Holmberg, VD på Patriam.

Jonas Törnqvist kommer närmast från Wallenstam AB där han under fem år verkat som projektcontroller. Dessförinnan har han bland annat jobbat på SBAB Bank och Ford Financial.

– Jag gillar sättet Patriam ser på bostäder som en del av människors livsstil. Självklart hoppas jag kunna bidra till Patriams fortsatta framgångar som ett innovativt och nytänkande företag, säger Jonas Törnqvist.