Patriam förvärvar ytterligare en fastighet i Danderyd

I nära samarbete med Danderyds kommun driver Patriam ett detaljplanearbete i Östra Enebytorg. För ett knappt år sedan förvärvades två fastigheter vid Enebytorg och nu adderas ytterligare en. Målet är att utveckla exklusiva och hållbara bostäder, med kommersiella ytor i markplan.

Projektet i Enebytorg är Patriams andra projekt i Danderyds kommun. I Stocksund kommer 36 nya hem stå färdiga för inflyttning under 2017.

– Vi är glada att vara med i moderniseringen av ett av Stockholms mest expansiva områden. Vi har en god relation med Danderyds kommun och tillför en produkt till marknaden som efterfrågas, säger Andreas Holmberg, VD på Patriam.

Tillsammans med arkitektkontoret Semrén & Månsson planeras för att komplettera och höja det befintliga centrumet i Enebytorg. Ambitionen är att ge Enebytorg en inbjudande miljö med ett personligt uttryck, som en del av den fortsatta stadsutvecklingen.

– De förvärvade fastigheterna ingår i det pågående planarbetet för området öster om Enebytorg och kommer att integreras med den befintliga bebyggelsen. Att skapa hållbara och genomtänka hem är en självklarhet för oss, tillägger Andreas Holmberg.