Patriam genomför back to back-affär i Sollentuna

Bostadsutvecklingsbolaget Patriam som driver en detaljplan för nya bostäder i Edsviken invid Sollentuna centrum genomför nu en back to back med NCC Boende AB gällande fastigheten Tårpilen 11. Detaljplaneområdet omfattar 300 nya lägenheter, varav ca hälften av dessa har Patriams sigill.

– Det var aldrig vår avsikt att utveckla den specifika fastigheten, men det fanns blockeringar i detaljplaneprocessen och en back-to-back-affär var den bästa lösningen. I och med affärens fullbordande kan detaljplanen nu gå till granskning i augusti, säger Andreas Holmberg VD på Patriam.

Detaljplaneprocessen har varit omfattande och kantas av ett flertal förseningar. Uppstruktureringen av ägarförhållandet inom planområdet var nödvändigt för att säkerställa projektets fortsättning.

– Vi ser fram emot att påbörja vårt premiumprojekt i Sollentuna så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Efterfrågan på bostäder i området är rekordstort, säger Andreas Holmberg.

Patriam är fortsatt ägare av tre fastigheter som bildar det södra kvarteret i planområdet. Bostadsrätterna kommer att uppföras i ett av de mest attraktiva lägena i Sollentuna med full service, handel, rekreation och kommunikation på ett par minuters promenadavstånd. Projektet ligger vid Edsvikens villaområde i nära anslutning till öppna gröna ytor, bad, båtliv och promenadstråk.

– Det ligger i linje med vår strategi att tillföra marknaden ett nytt segment av exklusiva och hållbara boenden. Vi vill skapa hem att trivas i och beröras av, länge, säger Andreas Holmberg.

Bostadsprojektet Patriam Edsviken omfattar flertalet lamellhus och stadsradhus runt en stor innegård med möjlighet till egen odling. Tanken är att kombinera modern design med maximal hållbarhet och livskvalitet. Och ambitionsnivån är hög.

– Som alltid är vårt mål i nyproduktionsprojekt att boendet ska klassas som miljöbyggnad guld. Det är ett tryggt val för alla, säger Andreas Holmberg,

Patriam Edsviken har säljstart hösten 2016.