Patriam i tillväxt – stärker upp med erfaren duo

Det går bra för bostadsutvecklingsbolaget Patriam. Under våren emitterade bolaget en grön obligation på 1 500 miljoner och projekt Patriam Torsvik är nästan hälften slutsålt, samtidigt som två nya projekt på Patriam Lilla Essingen är under utveckling. Nu stärker bolaget upp organisationen med två rutinerade namn. John Gunell, närmast från Länsförsäkringar, går in som Investment Controller och Johan Kansten, tidigare Ebab samt egen konsult, blir ny Projektutvecklingschef.

– Vi är i en stark tillväxtfas och får nu in två mycket kompetenta medarbetare i organisationen. Det ger oss arbetsro för stunden men också nya muskler för att fortsätta utveckla unika och hållbara hem för medvetna människor. Vårt koncept ligger i tiden och även om marknaden är volatil just nu så arbetar vi målinriktat och metodiskt enligt vår affärsplan, säger Anderas Holmberg, VD på Patriam.

John Gunell är civilekonom i grunden, med en Master of Science in Business and Economics och började sin karriär inom revision på Ernst & Young. De senaste tre åren har han arbetat inom Länsförsäkringar AB som CFO-koordinator med fokus på affärsplanering. På Patriam rekryteras han för tjänsten som Investment Controller.

Johan Kansten kommer senast från rollen som VD och projektledare på egna bolaget JFK Projektpartner AB där han agerat projektchef och byggherreombud åt sina beställare. Dessförinnan jobbade han drygt 4 år inom Ebab som installationsledare och sedermera projektchef.

– Johan har lång och gedigen kunskap och förståelse av att utveckla och driva projekt, från tidiga skeden till projektering och produktion. Han kommer stärka projektutvecklingen inom Patriam och framför allt säkerhetsställa vår produkt från genomförande till eftermarknad, säger Fredrik Andrén, Utvecklingschef på Patriam.