Patriam storsatsar – större projekt och fler medarbetare

Bostadsutvecklingsbolaget Patriam, som grundades av Ebabkoncernen under 2014, fortsätter att växa och inleder det nya året med två tunga rekryteringar. Ylva Hagelbäck på tjänsten som kund- och marknadsansvarig, och Fredrik Andrén anställs som affärsutvecklare. Dessutom söker bolaget en CFO.

Storsatsande Patriam tillför marknaden ett helt nytt segment av exklusiva och hållbara bostäder i Stockholmsområdet. Från år 2020 är målet att tillsammans med utvalda investerare utveckla minst 300 egeninitierade lägenheter per år, vilket innebär ett årligt färdigutvecklat värde på närmare 1,5 miljarder svenska kronor.

– Vi ska erbjuda en helt ny typ av genomtänkta och miljösmarta boenden för den moderna människan. Ylva och Fredrik kommer att tillföra precis den gedigna kunskap och erfarenhet som krävs för att vi ska nå våra höga målsättningar, säger Andreas Holmberg, VD Patriam.

Genom egna projekt och samarbeten har Patriam på kort tid byggt upp en stabil stock av byggrätter, med närmare 500 bostadsrätter i attraktiva lägen i Stockholmsregionen. Två centrala projekt har planerad produktionsstart efter sommaren, båda med höga designambitioner och krav på miljöcertifiering.

I linje med Patriams expansiva tillväxtstrategi räknar företaget med ytterligare förvärv som fördubblar projektstocken inom de närmsta månaderna.

– Vi befinner oss i en mycket expansiv fas och räknar med att rekrytera ytterligare tre personer under året. Just nu söker vi en erfaren CFO från fastighetsbranschen, säger Andreas Holmberg.

Ylva Hagelbäck som är utbildad inredningsarkitekt kommer närmast från Peab Bostad och har en bred erfarenhet inom service, försäljning och marknadsföring.

Fredrik Andrén arbetade tidigare som affärsutvecklare på Ebab Fastighetsutveckling och har även ett förflutet som projektutvecklare på Sjaelsö Sverige.