Patriam växer – rekryterar erfaren projektutvecklare

Bostadsutvecklingsbolaget Patriams satsningar fortsätter. I och med en stark expansionstakt förstärker bolaget nu erbjudandet mot marknaden med rekryteringen av den erfarne projektutvecklaren Staffan Tilly.

Patriams affärsidé är att uppföra en helt ny typ av exklusiva och hållbara bostäder i Storstockholm. Från år 2020 ska bolaget producera minst 300 egeninitierade lägenheter per år till ett värde om närmare 1,5 miljarder svenska kronor. Som ett led i den planen har Patriam nu rekryterat Staffan Tilly till rollen som projektutvecklare.

– Ett lyckat projekt kräver en skicklig utvecklare som driver och utformar projekten tillsammans med arkitekt, marknad, försäljning och övriga konsulter. Det är en avgörande funktion när det gäller att skapa sofistikerade och tidlösa boenden för medvetna bostadsköpare. För oss är Staffan Tilly perfekt. Han har ett öga för kvalitet och gestaltning och har dessutom lång erfarenhet. Staffan kommer att bli en utmärkt samordnare av våra framtida projekt, säger Andreas Holmberg, VD på Patriam.

Staffan Tilly kommer närmast från Ebab Fastighetsutveckling där han under sju år jobbat med projekt i tidiga skeden och utveckling av bostäder. Dessförinnan arbetade han, under 13 år, med bostadsutveckling, kommersiella fastigheter och i olika stabsfunktioner på JM.

– Patriam har en intressant syn på framtidens bostäder och självklart hoppas jag kunna bidra till företagets fortsatta framgångar, säger Staffan Tilly.

Staffan Tilly tillträdde sin tjänst 1 maj 2016.