PUL, Personuppgiftslagen

För att kunna administrera dina intresseanmälningar samt kommunicera med dig i samband med våra bostäder behöver vi samla in och behandla ovanstående uppgifter om dig.

Du har rätt att gratis en gång om året få skriftlig information (s.k. registerutdrag) om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Du kan när som helst ändra dina kontaktuppgifter.

Patriam AB, 556911-6394, Box 7031, 121 07 Stockholm, är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för behandlingen av dina personuppgifter.

Genom att registrera dig på vår sajt samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med ovanstående.