Rapport: Eco-chic är på modet i bostadsbranschen

Hållbarhet och etik blir ett allt tydligare krav när vi väljer bostad. Det slår bostadsutvecklingsbolaget Patriam fast i trendrapporten Rum för det goda livet som släpps idag.

Rapporten, som tagits fram tillsammans med Kairos Future, sätter fingret på de många utmaningar och möjligheter som bostadsbranschen står inför. Bland annat konstateras att en av de dominanta livsstilarna framöver är Lohas (lifestyle of health and sustainability). Gruppen, som omfattar drygt tre miljoner bara i Sverige, utgår från att bostäderna följer deras etiska och hållbara kompass.

– Det finns en tydlig trend som går mot mer och mer eco-chic. Kvalitet är viktigt och får kosta, men skryt är inte okej. Lohas vet att resurserna är ändliga och förväntar sig att vi agerar därefter. Det ställer stora krav på bostadsbranschens aktörer, säger Andreas Holmberg.

I dag finns inga motsättningar mellan eko och snyggt, tvärtom präglar eco-chic åtskilliga av de nya lösningar som svarar på folks längtan efter rurbanism och lantliv i stan. Det handlar om allt från snygga stadshönshus till stilfulla biogasanläggningar.

– Vad och hur vi konsumerar är i hög grad en social fråga. Det räcker inte längre att det vi lägger i matkorgen är märkt med eko, nu vill vi även förtydliga vår ståndpunkt genom val av boende, säger Andreas Holmberg.

Som en motvikt till storstadens uppkopplade, digitala och hetsiga liv märks en tydlig ökning av intresset för trädgård, odlande och längtan efter gröna lungor. Inte minst i städerna är rurbanism – en kombination av den rurala, lantliga livsstilen och ett liv i den täta vibrerande staden – en stark trend. Allt fler växthus på taken, odlingslådor i gaturummet och ett nyväckt intresse för koloniträdgårdar. En lika viktig aspekt som själva odlingen är det grönas inverkan och läkande effekt på den stressade storstadsmänniskan.

Hållbarhetstrenden kräver en rejäl ansträngning för branschen, men för den som vill bidra till det goda livet är det en självklar väg att gå.

– Vi måste bygga långsiktigt hållbara kvarter som lockar den livsstilsgrupp vi vänder oss till. Hemmen måste utformas så att de stämmer med målgruppens definition av hållbarhet. Konsumenterna är gröna och medvetna, då kan inte badrummet behöva byggas om efter tre år för att inredningen känns omodern, säger Andreas Holmberg.

Två saker kan vi vara säkra på, menar Andreas Holmberg. För det första måste branschen bli mer hållbar i sitt materialnyttjande. Dessutom måste den vara redo för den revolution som kommer på energisidan. Det är ingen omöjlighet att fastigheter kommer kunna bli självförsörjande på energi.

– Det goda livet är på väg att bli större än tidigare. Förr handlade det om att unna sig det lilla extra. Nu menar fler och fler, inte minst Lohas, att det också ska bidra till en bättre värld. Vi ser de här människorna som vägvisare in i framtidens samhälle. Att förstå dem är nyckeln till att skapa rum för det goda livet även i morgon, säger Andreas Holmberg.

Ladda ner hela rapporten på www.patriam.se