Rapport: Hoffice och loungetvättstugor är en del av framtidens boende

När gränsen mellan privatliv, jobb och nöjen suddas ut utmanas gamla sanningar om hur hus, kvarter och bostäder utformas och används. En tvättstuga kan fungera som en lounge, vardagsrummet som ett ”hoffice” och orangeriet till självförsörjande odling. Hemmets nya funktioner börjar ta form – det är ett av budskapen i bostadsutvecklingsbolaget Patriams rapport Rum för det goda livet som släpps i dag.

Rapporten, som tagits fram tillsammans med Kairos Future, sätter fingret på de utmaningar och möjligheter som bostadsutvecklare står inför.

– Vi vill förstå vilka livsstilar och behov som avgör hur framtidens bostäder kommer att se ut. Vi erbjuder rum för det goda livet i dag, men vill veta hur kraven ser ut för att göra det även i morgon, säger Andreas Holmberg, VD på Patriam.

En av de saker som slås fast är att sättet bostäder traditionellt utformats nu utmanas av att människor lever helt annorlunda liv.

– Gränserna mellan privatliv, jobb och nöjen suddas ut. Förr gjorde folk olika saker på olika platser. Så är det inte i dag. Och allt fler ifrågasätter varför ytorna i bostaden ska användas som de alltid gjort. Jag tror att vi, som bransch, måste våga utmana konventionerna i framtiden, säger Andreas Holmberg.

Han pekar på att fler och fler miljöer utformas för att vara mer än funktion. Görs exempelvis tvättstugor varma och inbjudande skapas ytor för möten mellan människor, vilket är starkt efterfrågat i dag. Det blir platser att längta till, även när tvättkorgen är tom. Och det flerfunktionella verkar vara här för att stanna. Genom att en byggnad kan hysa både hem och kontor, eller kanske affärer, gym och nöjeslokaler nyttjas resurserna hållbart samtidigt som det goda livet ges utrymme.

– Att söka sitt nästa boende handlar sällan om ett måste, snarare en längtar efter ett större och rikare liv. För att bygga hem som människor ska trivas i, är det vår skyldighet att förstå vilka behov och livsstilar de längtar till, säger Andreas Holmberg.

Han pekar på att branschen i framtiden inte bara kan bygga hus. Byggnaden och området måste ges en själ och anpassas utifrån nykollektivistiska strömningar som trycker på vikten av att kunna träffa sina grannar, oavsett om mötet handlar om nytta eller nöje. Det handlar om att skapa gemensamma ytor, men också om att omdefiniera hemmet så att det finns plats för social interaktion. Dessutom finns ett privat behov i form av ytor för exempelvis odlingar. Det senare har Patriam tagit fasta på och i flera projekt ritat in orangerier i bostäderna.

– Det här är en tuff utmaning, men också en stor möjlighet. Vi behöver fundera kring hur framtidens bostäder ser ut, hur hemmens roll förändras och, framförallt, titta oss i spegeln och fråga oss om vi i bostadsbranschen är redo att förändras om så krävs. Patriam har tittat och vi är redo, avslutar Andreas Holmberg.

Ladda ner hela rapporten på www.patriam.se