Rapport: Nykollektivismen klättrar på bostadsmarknaden

Bostadsbranschen står inför stora utmaningar – att bygga för nykollektivism och möjliggöra delningsekonomi är två av de viktigaste aspekterna för att skapa attraktiva hem i framtiden. Det visar rapporten Rum för det goda livet som bostadsutvecklingsbolget Patriam släpper idag.

Rapporten, som tagits fram av Kairos Future, sätter fingret på de många utmaningar och möjligheter som bostadsutvecklare står inför. En tydlig trend är att delningsekonomin växer. Fler prioriterar tillgång till saker framför ägandet, vilket accentueras av att två av tre menar att de har för många prylar. Det stärker tesen att finns det tillräckligt bra delningslösningar kan fler avstå ägandet. En insikt som redan nu byggs in bostadsprojektet Patriam Edsviken. Här finns bland annat gemensamma hobbyrum och möjlighet för de boende att dela verktyg med varandra.

– Vi vill förstå vilka livsstilar och behov som avgör hur framtidens bostäder kommer att se ut. Vi erbjuder rum för det goda livet i dag, men vill veta hur kraven ser ut för att göra det även i morgon, säger Andreas Holmberg, VD på Patriam.

Parallellt med lusten att dela syns en nykollektivism växa fram. Bilpooler, middagskoncept som AirDine och inköpsorganisationer är exempel på hur människor gör saker tillsammans, både ur nöjes- och nyttoperspektiv. En viktig förståelse för att bostadsutvecklare ska kunna bygga rum för det goda livet.

– För oss innebär det till exempel orangerier, gym, vinkällare eller gemensamma takterrasser. Vad vi gör bestäms utifrån varje projekts målgrupp, säger Andreas Holmberg.

Han ser båda trenderna som delar av ett mer hållbart synsätt hos de boende, vilket ligger helt i linje med Patriams filosofi.

– Boendet i framtiden måste spegla folks livsstilar, behov och krav. Eftersom lusten till gemenskap och samägande är stor, är det självklart för oss att redan nu ha sådana lösningar i våra projekt. Detsamma bör gälla alla bostadsaktörer som vill lyckas i framtiden.

– Dessutom ger det oss en möjlighet att flytta funktioner från hemmet till gemensamma utrymmen. Det påverkar hur vi utformar bostäderna och gör att vi kan spara byggyta, vilket är bra, inte minst ur hållbarhetssynpunkt, avslutar Andreas Holmberg.

Ladda ner hela rapporten på www.patriam.se