Patriam förvärvar Kvarteret G på Årstafältet till hundra procent

Patriam har förvärvat Tobin Properties andel Kvarteret G på Årstafältet i Stockholm. Patriam är därmed nu ensamma utvecklare av bostadsprojektet.

I projektet, som inrymmer cirka 50 bostadsrättslägenheter, vill Patriam åstadkomma något nyskapande med historisk anknytning. Arkitekturen kommer att förena tydliga referenser till Årstas unika 50-talsstruktur med en varierat och lekfullt modernt formspråk.

Samtidigt så förvärvar Tobin Properties Patriams andel i projektet Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Transaktionen har genomförts genom överlåtelse av aktier.

Rådgivare i transaktionen har varit DLA Nordic.