Patriam Invests obligation är den första i Sverige att certiferas grön av Climate Bonds Initiative

Under hösten 2020 har Patriam Invest emitterat en senior säkerställd obligation med en ram upp till SEK 400 miljoner för att finansiera bolagets fastighetsportfölj.

Efter obligationsemissionen har Patriam tagit fram ett grönt obligationsramverk vilket den 15e juni 2021 framgångsrikt erhöll certifiering enligt Climate Bonds Standard. Ramverket möjliggör att Patriam nu kan emittera gröna obligationer för att finansiera hållbar fastighetsutveckling, både inom den befintliga obligationsramen samt framtida obligationsemissioner. Som en del av certifieringen har Patriams pågående projekt Patriam Torsvik på Lidingö retroaktivt Certifierats som ”grönt”.

Obligationen, som strukturerades av JOOL Corporate Finance i november 2020, är den första som certifieras enligt Climate Bonds Standard i Sverige.

Patriams framtida projekt och tillgångar som potentiellt kvalificeras för grön obligationsfinansiering kommer kontinuerligt att utvärderas. Projekt som certifieras kommer att verifieras genom att följa Climate Bonds Standards valbarhetskriterium för byggnader, som ligger i linje med Parisavtalets 2-graders mål samt inom den 15e percentilen avseende energieffektivitet. Fastighetsprojekt som är valbara för certifiering kan både inkludera nybyggnation samt renoverings- eller konverteringsprojekt.

Andreas Holmberg, Patriam CEO, kommenterar:

Certifieringen av obligationen och framtagandet av vårt gröna obligationsramverk är ytterligare ett viktigt steg i vårt utökade fokus på hållbarhet. Även om vi är en liten aktör så försöker vi aktivt bidra till en hållbar fastighetsutveckling, vilket även inkluderar finansiering.

Tom Olander, JOOL Group CEO, kommenterar:

Vi gratulerar Patriam till sin certifiering av bolagets gröna obligationsramverk. Som partner till CBI sedan 2018 representerar denna certifiering också en milstolpe i vårt arbete för att få hållbar skuldfinansiering till nordiska små- och medelstora bolag, ett segment som tidigare haft svårt att få tillgång till hållbara finansieringsalternativ.

Sean Kidney, CEO, Climate Bonds Initiative, kommenterar:

“Vi gratulerar Patriam till att anta marknadens bästa praxis och erhålla certifiering under Climate Bonds Standard. Patriam nyttjar den stora expansionspotentialen inom emittering av gröna värdepapper i Europas fastighetssektor. Att bli den första certifierade emittenten från Sverige är en milstolpe för hållbar finansiering i Norden och banar vägen för andra att följa.