Patriam leder utvecklingen inom Miljöbyggnad Guld

När den oberoende organisationen för hållbart samhällsbyggande,Sweden Green Building Council, certifierade de nyss färdigställda Patriam Gärdet och Patriam Stocksund klassades de Miljöbyggnad Guld – den högsta klassificeringen som går att få. I Stockholm finns det idag endast fyra flerbostadshus med certifieringen Guld och Patriam står för hälften av dessa.

Patriam vill inspirera andra med certifieringen Miljöbyggnad Guld

Patriam är stolta över att ha utvecklat och färdigställt hälften av flerbostadshusen med certifieringen Guld i Stockholm och hoppas således kunna vara en god förebild inom branschen.

– Det är väldigt tillfredställande men också en viktig milstolpe för oss som sporrar till en fortsatt hög ambitionsnivå. Att skapa en sund miljö för människor att leva i och bygga hållbart ligger nära vår grundidé om att skapa rum för det goda livet. Att få certifieringen Miljöbyggnad Guld är ett fint kvitto på att vi har levererat enligt projektens målbild. Nu har våra bostadsköpare flyttat in i sina lägenheter och möter något som värnar om både miljö och människa, säger Andreas Holmberg, VD på Patriam.

Moderna lösningar för moderna behov
Med Gärdet och Stocksund har Patriam skapat bostäder i två attraktiva Stockholmsområden där ett nogsamt tänk kring hållbarhet och miljö också förenas med en tydlig designambition. Det här är bostäder som sticker ut och förutom den höga standarden i allt från materialval till funktion finns också tillgång till bland annat gym, orangerier, vinförråd och takterrasser som skapar en guldkantad tillvaro och ökad livskvalitet.

Vad är en Miljöbyggnad?

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som utfärdas av Sweden Green Building Council för hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer en Miljöbyggnad att byggnaden är bra för människan och även för miljön.

Läs mer om Miljöbyggnad här.